Ημερολόγιο 1992

Το ανακυκλωμένο χαρτί είχε γίνει μόδα και για "φως" εκτύπωση με λευκό μεταλλικό μελάνι, και σχηματοποιημένα κείμενα, με κοπίδι και παράλληλο.